Laupäev, 24.10.2020  –  Sisujuht   
• MÕISAKÜLA LINN • OMAVALITSUS • MAJANDUS • AIP • TARVILIK TEAVE • UUDISED 
• Telefonid
• Postiindeksid
• Tervishoid
• Sotsiaalhoolekanne
• Teenused
• Jäätmekäitlus
• Korrakaitse
• Kasulik info
RSS teated RSS
Esmaspäev, 26.09 2016
Teisipäev, 20.09 2016
Kolmapäev, 07.09 2016
RSS uudised RSS
« Oktoober 2020 »
ET K N RL P
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sotsiaalhoolekanne

Mõisaküla Hoolekandekeskus
Kiikre 15
69303 Mõisaküla
Telefon: 436 4167
E-post:
hooldekodu@moisakyla.ee

Hoolekandekeskus on üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus, mis on loodud vanurite ja puuetega isikute elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks.

Hoolekandeasutus on mõeldud eelkõige Mõisaküla linna elanikele, kuid võimaluste piires aitame ka naaberomavalitsuste inimesi. Ruumi on 24-le hoolealusele. Hoolealuste kasutuses on ühe-, kahe- ja kolme kohalised toad, puhkeruum, söögisaal, vannituba.
Hoolealused saavad hoolekandeasutuses sellist abi, nagu igaüks personaalselt vajab. Perearst külastab hoolealuseid regulaarselt. Aktiivsemad hoolealused teevad oma päevased toimetused ise: korrastavad voodi, koristavad toa, korrastavad riided ja kastavad lilli. See teeb neid tervemaks ja reipamaks.

Sünnipäevi peetakse üheskoos.
Tähtpäevadel korraldatakse kontserte.
Kord kuus viib kirikuõpetaja läbi jumalateenistuse.

Hooldamisele võtmine:
• Hoolekandekeskusesse võetakse ööpäevasele hooldamisele linna rahvastikuregistrisse kantud vanureid ja puuetega isikuid, kes alaliselt elavad Mõisaküla linnas.
• Vabade kohtade olemasolul võetakse ööpäevasele hooldamisele isikuid väljastpoolt Mõisaküla linna.
• Hooldamisele võetakse ainult teovõimelisi isikuid.
Hoolekandekeskusesse paigutamise otsustab linnavalitsus.
• Kohamaksumus 490 eurot kuus (LV 22.09.2015 korraldus nr 158).

Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise kord ________________________________________________________________

Sotsiaaltöötaja
Jaan Sihveri 4
69302 Mõisaküla
Telefon: 435 5606
E-post: marina.raid@moisakyla.ee

Sotsiaal- ja noorsootöö spetsialist Marina Raid

Vastuvõtt: E, K 9.00 - 15.30.

Sotsiaaltoetuste maksmine:
Sotsiaaltoetusi makstakse vastavalt Mõisaküla linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korrale.

Sotsiaalteenuse rahastamise või sotsiaaltoetuse taotlemise õigus on leibkonnal, kelle alaliseks ja tegelikuks elukohaks on Mõisaküla linn ning kes on kantud Mõisaküla linna elanike registrisse.

Sotsiaaltoetus on leibkonna toimetulekuraskuste leevendamiseks antav rahaline toetus.
Sünnitoetus on lapse sünni korral makstav rahaline toetus.
Matusetoetus on matusekulude osaliseks katmiseks makstav rahaline toetus.
Sotsiaalteenus on leibkonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.
Leibkonnana käsitletakse üksikisikut, perekonda või kooselavaid ühise majapidamisega isikuid.

Toimetulekutoetuste avaldusi võetakse vastu iga kuu 20. kuupäevani.

Abivajajast teatamine

Juhis kodanikule


- Algusesse - Trüki - 

 

OÃœ Inforing Mõisaküla Linnavalitsus, J.Sihveri tn 4, Mõisaküla 69302 | E-post: moisakyla@moisakyla.ee | Sisujuht