Laupäev, 24.10.2020  –  Sisujuht   
• MÕISAKÜLA LINN • OMAVALITSUS • MAJANDUS • AIP • TARVILIK TEAVE • UUDISED 
• Linnavolikogu
• Linnavalitsus
• Hallatavad asutused
• Valimised
• Põhimäärus
• Arengukavad
• Üldplaneering
• Haldusreform
• Dokumendiregister
• Dokumendid ja õigusaktid
• Privaatsuspoliitika
• Notariaaltoimingud
• Asjaajamisjuhised
• Blanketid
• Avalik teave
• Vabad töökohad
• Kontakt
RSS teated RSS
Esmaspäev, 26.09 2016
Teisipäev, 20.09 2016
Kolmapäev, 07.09 2016
RSS uudised RSS
« Oktoober 2020 »
ET K N RL P
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Linnasekretäri notariaaltoimingud

Notariaaltoiminguid teostab linnasekretär Leili Ruus esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 09.00 - 12.00

 

Toimingute nimekiri

 

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
  • pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamine;
  • pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.

  

Väljavõtted seadustest, mille alusel linnasekretär toiminguid teeb:

 

Notariaadiseadus

 

§ 45. Valla- ja linnasekretäri ning vangladirektori tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

 

Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni saamiseks vajaliku volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.

 

Riigilõivuseadus

 

3. jagu
Valla- ja linnasekretäri tõestamistoimingud

1. jaotis

Notariaadiseaduse alusel tehtavad toimingud

 

§ 324. Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine

 

Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,63 eurot iga lehekülje eest.

 

§ 325. Volikirja tõestamine

 

Notariaadiseaduse § 53 lõike 1 punktis 2 nimetatud volikirja tõestamise eest tasutakse riigilõivu 1,91 eurot.


- Algusesse - Trüki - 

 

OÜ Inforing Mõisaküla Linnavalitsus, J.Sihveri tn 4, Mõisaküla 69302 | E-post: moisakyla@moisakyla.ee | Sisujuht