Neljapäev, 04.06.2020  –  Sisujuht   
• MÕISAKÜLA LINN • OMAVALITSUS • MAJANDUS • AIP • TARVILIK TEAVE • UUDISED 
• Teated
• Uudised
  » Uudiste arhiiv
• Ajaleht
RSS teated RSS
Esmaspäev, 26.09 2016
Teisipäev, 20.09 2016
Kolmapäev, 07.09 2016
RSS uudised RSS
« Juuni 2020 »
ET K N RL P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Uudised

Viljandimaa loomatauditõrje komisjoni koosoleku ettepanekud
Reede, 31.07 2015  

Kogunes Viljandimaa loomatauditõrje komisjon

29. juunil kogunenud Viljandi maakonna loomatauditõrje komisjon teeb ettepaneku karmistada seakasvatustele kehtivaid nõudeid ja võtta kasutusele meetmed inimeste seakatkuohtliku materjaliga kokkupuute vähendamiseks metsades.

Katku ohtlikkusele ja olukorra tõsidusele ning kiirele levikuga viitab asjaolu, et metsades on palju lõpnud loomi. Lõuna Viljandimaal (Tarvastu, Viljandi, Kolga-Jaani vallad) on metssigade populatsioon kahanenud miinimumini, sest jahimeeste kinnitusel eelnimetatud territooriumitel elus metssigu üldjuhul enam kohatud ei ole. Eilse seisuga on sigade aafrika katk diagnoositud Viljandimaal ka Halliste valla territooriumil surnud metsseal.

Kõike seda arvestades otsustas Viljandi maakonna loomatauditõrje komisjon teha Põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumile ettepanekud täiendavate sigade aafrika katku tõkestavate meetmete kasutusele võtmiseks.

Ettepanekud tehti:

- vaadata läbi ja karmistada kehtivad nõuded ja tähtajad loomade PRIA registris registreerimiseks eesmärgil, et kõik kodusigade pidajad registreeriksid oma sead. Kõigi sigade registreerimine võimaldaks veterinaarteenistusel kontrollida seapidamisel bioohutusmeetmete täitmist, et takistada sigade aafrika katku nakatumist ja katku levikut;

- selleks, et vähendada metsades inimeste võimalikku kokkupuudet sigade aafrika katku haigestunud ja surnud metssigade korjustega ning et korjustega metsades tegelejad oleks varustatud kaitseriiete ja –jalanõudega, moodustada surnult leitud metsigade matmiseks spetsiaalsed üksused,

- arutada vajadust varustada operatiivmasinad (pääste, kiirabi, politsei) desoaine ja käsipritsiaparaatidega, et vajadusel oleks võimalik desinfitseerida;

Samuti informeeris maakonna loomatauditõrje komisjon nimetatud ministeeriume oma seisukohast toetada Viljandi Jahimeeste Liidu Tarvastu valla jahimeeste juba veebruarikuus Keskkonnaametile, Veterinaar- ja Toiduametile, Ulukiseire osakonnale ja Eesti Jahimeeste Seltsile tehtud ettepanekuid. Jahimeeste olulisemad ettepanekud katku leviku tõkestamiseks olid et:

- jahimehi tuleb kohustada haavatud suurulukit maksimaalselt jälitama tabamiseni, kasutades selleks kõiki mõistlikke jahipidamisviise;

- katkupiirkondades, kus huntide arvukusega on probleeme, lubada hunte küttida piiramatult hooajal märtsikuu lõpuni;

- korjuste ja kütitud sigade aafrika katku nakatunud sigade kokkuveoks soetada 1-2 spetsiaalset transpordivahendit ja moodustada vastav brigaad kohalikku päästepiirkonda. Brigaad varustada spetsiaalsete kaitse- ja desinfitseerimisvahenditega. Brigaadi liikmete töö tasustada.

- koduseafarmide juures (1 km raadiuses) karmistada kohalikes omavalitsustes koerte- ja kasside pidamise eeskirjade nõudeid.

Täiendav info:
Viljandimaa Veterinaarkeskus,
Terje Oper,
tel 435 0030


- Kõik uudised - Trüki -


 

OÃœ Inforing Mõisaküla Linnavalitsus, J.Sihveri tn 4, Mõisaküla 69302 | E-post: moisakyla@moisakyla.ee | Sisujuht