Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 20. detsember 2002 nr 16.

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.15.

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Osa võtsid linnavolikogu liikmed: Merike Andruško, Ilona Eesalu, Niina Jegorova, Maie Leimann, Aile Meister, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Liivia Rannama, Tiiu Rebane, Livija Tisler.
Puudus linnavolikogu liige Arvids Tisler.
Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas

Läbirääkimised päevakorra küsimustes.
Volikogu esimees tutvustas istungi kutsel märgitud päevakorda ning tegi ettepaneku kinnitada kutsel väljakuulutatud päevakord.
Päevakord kinnitati (ühehäälselt) alljärgnevalt:
1. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine.
2. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
3. Muuseumi piletihindade kinnitamine.

Päevakorrapunkt nr 1
Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (12 poolt) vastu võtta määrus nr 55 “Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (11 poolt, 1 erapooletu) võtta vastu määrus nr 56 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Muuseumi piletihindade kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (12 poolt) võtta vastu määrus nr 57 “Muuseumi piletihindade kinnitamine”.

 

Arvo Pede
volikogu esimees